Submit to FacebookSubmit to LinkedIn

PRIVACY VERKLARING

 

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen respecteert uw privacy maar soms heb ik persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens ik gebruik en hoe ik deze gegevens opsla, bescherm en verwerk.

Ik behandel uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

 

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

- Voor- en achternaam 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Evtentuele zwangerchap

- De behandeling die u graag wilt ontvangen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

 

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen verwerkt gezondheidheidsgegevens van u, voor zover dit van belang is voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

 

- Om behandelingen goed uit te kunnen voeren.

- Om de voortgang van de behandeling te monitoren.

- Om u bij een bijzondere gelegenheid een bericht per post,  whats-app of e-mail te verzenden.

- Om mijn nieuwsbrief te verzenden.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

- Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Jonger dan 16 Jaar

 

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb ik schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om een behandeling uit te voeren.

 

Bewaartermijn

 

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Webshop Bestelling

 

Voor uw bestelling heb ik uw naam, email adres, adres en betalingsgegevens nodig. Ik zal de gegevens opslaan en verwerken om uw bestelling efficiƫnt en correct te behandelen. Waar nodig zal ik de data gebruiken voor de garantie. Voor het verwerken van de bestelling wordt er geen gebruik gemaakt van externe verwerkers.

Ik zal uw gegevens alleen gebruiken voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door mij gebruikt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

 

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Nieuwsbrief

 

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van mijn activiteiten, aanbiedingen en acties.

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:

Rijnenberghof 21

6952HP Dieren

T. 06-49718294 

www.ilsebaltussen.nl  

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.